Då våra medlemmars hälsa och välmående är det allra viktigaste för oss vill vi gå ut med följande information:

Med anledning av spridningen av Coronaviruset vill vi be alla som vistats i de drabbade områdena Kina, Italien (regionerna Lombardiet, Piemonte, Emilia-Romagna och Veneto), Iran och Sydkorea och uppvisar symptom som svårighet att andas, feber och hosta att stanna hemma och kontakta 1177 för rådgivning.

Sen vill vi också påminna om att under perioder då influensavirus och annan smitta sprids är det alltid bra att vara extra noga med hygienen; att tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, undvika att röra vid ansiktet eller ögon, hosta och nysa i armvecket.

Kategorier: Övrigt