Från och med 1 mars har priserna på terminskort sänkts motsvarande kostnaden för en månad, följande priser gäller nu för terminskort:

Vuxna (20 år och uppåt): 2400 kr / termin
Ungdomar/student (15-20 år): 2000 kr / termin
Ungdomar (11-14 år): 1440 kr / termin
Barngruppen (5 – 10 år): 960 kr / termin

Har man tränat under januari och februari och vill tillgodoräkna sig kostnaden för dessa pass dras de från ordinarie pris, ej från de reducerade priserna ovan.