Sverige och Thaiboxning

Den thailändska nationalsporten MUAY THAI började utövas i Sverige 1977 av Krister Bergenhall som, efter ett flertal besök i Thailand, beslöt att ta sporten till Sverige. År 1979 bildades Järfälla Thaiboxning Club.(Numera Stockholm Muay Thai) Kort därefter startades det Svenska Thaiboxnings Förbundet (STBF). Styrelsen bestod av Krister Bergenhall (Järfälla Thaiboxning Club), Lars Ryhammar (Vingåkers Thaiboxningsklubb) samt Tor Lagerström. 1984 arrangerades den första svenska thaiboxningstävlingen i Solna Hallen och 1985 arrangerades Sveriges första SM. Antalet föreningar ökade och antalet tävlingar som arrangerades ökade. 1993 anslöt ytterligare en stark kraft sig till förbundet, Kanchai Pothawan, med erfarenhet av 240 proffsmatcher. Han blev sedermera Rikstränare för det Svenska Landslaget i Muay Thai.

 

Under senare delen av 90 talet gick Thaiboxning och Kickboxning över till att driva verksamheten i var sitt förbund. Kanchai Pothawan övertar ordförandeskapet i Svenska Thaiboxningsförbundet år 2000 efter flera framgångsrika VM. Under 2003 påbörjas arbetet med förnyning och utveckling av förbundet och vid en årstämma den 15 februari 2004 valdes en ny styrelse som bedriver verksamheten idag. Styrelsen arbetar ideellt och med boxarnas säkerhet och utveckling av Muay Thai verksamheten som främsta mål. Bla har krav på ytterligare medicinska kontroller införts där det numera är krav på skallröntgen utan anmärkningar för att få tävla i full kontakt. Svenska Thaiboxnings Förbundet agerar idag under världsorganisationen WMC & IFMA vilket nyligen valdes och erkändes av GAISF som den enda organisation som driver Muay Thai. Därmed är nu Thaiboxning like erkänd och accepterad sport som fotboll och slalom.

 

Järfälla Thaiboxing Club – Stockholm Muay Thai
Järfälla Thaiboxing Club bytte namn till Stockholm Muay Thai och flyttade från sina lokaler på Nybergsskolan i Jakobsberg till Scheelegatan 1 på Kungsholmen. Klubben har genom åren fostrat några av Sveriges främsta thaiboxare som har tävlat framgångsrikt i både SM, EM och VM.

Senast där Constantino “Costas” Nanga blev Professionell Nordisk Mästare.

 

Thailändsk historia
Thailand (tidigare Siam) är ett mycket gammalt land och området nämns först i kinesiska källor under perioden 2205-2198 f Kr. Thailändarna tillhör den mongoliska rasen och härstammar sannolikt från det område i södra Kina som idag utgör Yunnanprovinsen. Där var thaifolket en minoritetsgrupp och utsattes för aggression från kineserna. För att undgå förtryck och förslavning utvandrade omkring år 250 f Kr en betydande del av thaifolket söderut, för att så småningom hamna i det område som idag utgör Thailand. Under stora strapatser har folkvandringar skett med vissa mellanrum. Omkring år 1250 invaderade mongolstammar thailändarnas urhem i södra Kina. Många flydde då åt söder och sydväst till nuvarande norra Thailand och sammanstrålade där med sina egna stamfränder som flyttat ut tidigare och hunnit blanda sig med andra etniska grupper.

I norra Thailand grundade thaifolket sin första huvudstad, Sukhothai. De trängde vidare ända mot Malackahalvön och ekvatorn. Så småningom härskade de över den största delen av Bortre Indien från Mekongfloden till Petchaburi. Huvudstaden skiftade från Sukhothai till Kamphaeng Phet och senare till Suvarnabhumi. Under den har tiden införlivades ständigt nya furstendömen och thaifolket styrde även i det blivande Singapore i söder. År 1350 grundades en ny huvudstad, Ayddhaya, varifrån ett starkt rike kontrol1erades. Khmerfolket fick t ex lämna fruktbara landområden och deras huvudstad Angkor förstördes. Teravabuddhismen fick stark inverkan på hela befolkningen och en särpräglad konst utvecklades. Under 400 år varade thaifolkets styre över betydande delar av sydostasien. År 1555 hade visserligen burmeserna trängt in i Thailand och ockuperat stora delar av landet. Den thailändske nationalhjälten Phra Naret lyckades emellertid driva bort ockupationsmakten. Vid denna tid började också de första européerna komma till Bortre Indien.

 

Thai betydet Fri
“Thai” betyder “fri” och thailändarna benämner sig själva som “det fria folket”. Thailand har ständigt utsatts för aggression. Krig med och mellan grannländer liksom inbördes stridigheter är genomgående i historien likaväl som det idag finns betydande oroshärdar. Thailändarna har emellertid lyckats behålla sin självständighet under årens lopp. Faktum är också att Thailand tillhör de få utomeuropeiska länder som skonats från västerländsk imperialism, och i motsats till sina grannar som plundrats av England, Frankrike och Holland har Thailand aldrig varit en koloni. För att förstå något av den oerhörda popularitet och betydelse thaiboxningen har i sitt hemland, måste man känna till något av Thailands historia, där boxare (kungar och andra) spelat framträdande rol1er. Muay Thai är – som thailändarna själva betonar – en mycket gammal kampteknik av och för ett fattigt folk. som för att kunna behålla sin självständighet tvingats utveckla en självförsvarskonst. Detta för att hålla stånd mot bättre vapenrustade angripare. Under folkvandringarna var thaifolket fortlöpande tvunget att försvara sig mot angrepp för att över huvud överleva. Sannolikt förde de redan vid utvandringen från södra Kina omkring år 250 f Kr med sig en kampteknik som senare utvecklades till den speciella thaiboxningen. När utvandrarna uppförde bosättningar och dessutom utvidgade sitt territorium behövde de soldater. Dessa lärde sig att använda Muay Thai och olika typer av traditionella vapen som svärd, pilbågar och lansar. Behovet av lärare (Kru Muay) växte och de utvecklade undan för undan de taktiska principerna. Som självförsvar fick Muay Thai kraftig spridning bland befolkningen i stort och för de yngre männen var tidig träning meriterande för deras möjlighet att bli soldater.

Några äldre berättelser om tvekamper
De berättelser som följer nedan har vi mött vid åtskilliga tillfällen, ibland i skrift, men främst i den muntliga tradition som förmedlas än i dag. Visserligen har versionerna kunnat skilja sig åt, men budskapet har alltid varit detsamma. Den äldsta berättelsen med namngivna personer som vi kunnat finna härrör från år 1411 då två prinsar, Yi Kamkam och Fang Kem hade en inbördes strid om tronen. För att lösa konflikten lät vardera sidan utse en boxare. Den prins vars boxare förlorade frånsade sig tronen. Istället för blodiga stridigheter inom landet kan man påstå att konflikten löstes på ett lindrigt sätt.

 

Ayddhaya
Under Ayddhaya-perioden (1350-1767) som präglades av ständiga stridigheter med näraliggande länder som Burma, Kambodja och Vietnam finner vi “Tigerkunqen” Phra Chao Sua (före kröningen känd som Khus Luang Sorasak). Han uppsökte olika byars boxningstävlingar runt om i landet för att testa sin förmåga mot de lokala mästarna. Kungen var då förklädd Och boxades under antaget namn. Han blev en legend redan under sin livstid tack vare Sitt enastående intresse för Muay Thai och sina täv1ingsframgångar. När Ayddhava föll år 1767 blev många thai1ändarp krigsfångar i Burma. Vid den burmesiske kungens (Kung Mangra) re1igiösa festival i Ket Thatpagoden i Rangoon år 1774 fanns olika former av underhållning med på programmet. Detta inkluderade boxningstävlingar. Thailändarnas skicklighet inom området var välkänd och här fanns ett utmärkt tillfälle att få en uppgörelse mellan Muay Thai och burmesisk boxning, därför låt Kung Mangra en thailändsk krigsfånge, Nai Khanom Tom, tävla mot tio topprankade burmesiska boxare i rad. Burmeserna satte sin tillit till ett smidigt rörelsemönster, med knytnävsslag som huvudsakligt anfall samt ett avvaktande för att vid lämpligt ti11fälle kunna hoppa upp på motståndaren och därvid kunna oskadliggöra honom. (Denna strategi kan vi än idag finna i “bando”, ett burmesiskt självförsvarssystem.) Nai Khanom Tom var en mycket skicklig boxare och lyckades besegra samtliga tio motståndare. Denna prestation beundrades inte bara av de thailändska krigsfångarna utan lika mycket av Kung Mangra. Till minnet av boxningshjälten Nai Khanom Tom är den 17 mars utsedd till “Boxningens dag” i Thailand. Intäkterna av vissa tävlingar som då genomförs till hans ära går till fonder för nuvarande boxares välfärd.

Utveckling till en sport
Under 1800-talet, Kung Rama V:s regeringstid, var Muay Thai mycket populär och många nya camper tillkom. Medlemmar av den kungliga familjen rekryterade framstående boxare och åtskilliga tävlingar hölls för kungens nöje. Under Kung Rama VI:s regeringstid fortsatte antalet thaiboxningstävlingar att öka och man började också använda den västerländska boxningsringen. Den allra första uppfördes 1921 på Suan Kularp-fältet i Bangkok. Även om nymodigheten med ringen kom fortsatte boxarna att linda sina händer med rep. I vissa fall, men främst under tidigare perioder, kunde till och med glasbitar som limmades i repens yttersta lager användas. Boxningsringen liksom ringdomare och tidtagning med klocka adopterades från västerländsk boxning. Tidigare hade man skött tidtagningen med hjälp av en i vatten flytande genomborrad kokosnöt . När den sjönk markerades slutet på en “rond”. År 1929 infördes boxningshandskar i Muay Thai efter det att en filippinsk boxare i internationell stil gjort en uppvisning på Lumpini stadion i Bangkok. Man blev snabbt klar över att boxningshandskar var ett bättre alternativ än att linda händerna med rep. Dessutom började man dela in matcherna i ronder med en paus mellan varje. Fler nymodigheter infördes, Det hårt lindade “höftskynke” som tidigare varit boxarnas Klädsel byttes mot vida kortbyxor och blå respektive röd ringhörna fick markera boxarnas plats i ringen. Även om Vissa förändringar gjordes innebar dessa inte några egentliga inskränkningar i thaiboxningens arsenal med armbågar, knän, fötter och knytnävar. Däremot utvecklades thaiboxarnas fotarbete och slagteknik efter hand mer och mer mot internationell boxning. Markant är hur den traditionella förflyttningen “Tigersteg” (rörelse efter mönstret av en triangel), med attacker eller försvar i stabil ställning successivt byttes mot den internationella boxningens fotarbete och slagteknik.

Nutid
Nyfikenheten för Muay Thai resulterade i att svenska representanter under 70 talet gjorde ett betydande antal besök i Thailand, varvid de successivt knöt idrottsliga kontakter med framstående företrädare för Muay Thai. De fick möjlighet att studera, såväl praktiskt som teoretiskt, på thaiboxningscamper (träningsplatser) med bästa renommé. Detta var ett ovanligt förhållande, eftersom de aktuella camperna dessförinnan inte tagit emot några utländska studerande. Under åren har också thailändska representanter för Muay Thai vistats i Sverige. Detta har idag blivit ett naturligt inslag i flera svenska klubbar. Muay Thai har haft stor framgång mot andra kampsporter tack vare den mångåriga intensiva tävlingsverksamheten i Thailand, som utmejslat den mest effektiva tekniken, och det för ändamålet avpassade regelsystemet. Traditionellt i Muav Thai är alla typer av slag och sparkar tillåtna och hela kroppen, bortsett från underlivet, är tillåten träffyta. Man får således använda knytnävar, armbågar, knän, ben och dessutom göra kast med hjälp av armarna. De tekniker som inte visat sig vara lämpliga har sorterats bort och de mest effektiva (såväl offensiva som defensiva) har blivit kvar. Den hårda verkligheten med grund i historiskt förlopp och ekonomiska intressen idag har också tvingat thaiboxningen till största möjliga tävlingsmässiga effektivitet. De framgångar som thaiboxare haft i utbytet med andra kampsporter har medfört att sporten spridits internationellt. Den har nått stor popularitet Europa, där t ex Holland och Frankrike totalt har cirka 40 000 aktiva utövare. Även i Sverige ökar intresset för Muay Thai och idag har förbundet över 4 000 aktiva medlemmar. Muav Thai är fylld av traditioner och ceremonier, det är inte bara matcher. En viss kännedom om och bakgrunden till dessa måste man ha för att kunna förstå sporten, dess betydelse och kolossala popularitet i sitt hemland, resten av Asien, Australien, Hela Amerika, Europa och Sverige.

 

Läs om “Slaget om stilarna”